NASI WOLONTARIUSZE

Nasi wolontariusze nie próżnują. W sobotę pomagali w zbiórce makulatury. W niedzielę podczas XVI Festiwalu Misyjnego „Bóg mnie kocha” sprzedawali cegiełki na budowę studni w Afryce. Taka praca to nie tylko pomoc, ale i okazja do spotkania z ludźmi, którzy uczą otwartości na drugiego człowieka.