TYDZIEŃ AKTYWNOŚCI

W dniach 16 – 22.04 każdy uczeń może wziąć udział w wyzwaniu

 „ZMIERZ SWOJĄ AKTYWNOŚĆ”

REGULAMIN wyzwania „Zmierz swoją aktywność”

 1. Wyzwanie „Zmierz swoją aktywność” ma na celu promowanie wśród uczniów codziennej aktywności fizycznej.
 2. W wyzwaniu może wziąć udział każdy uczeń SP nr 1 w Zielonce uczęszczający do klas 1-7.
 3. Osoba biorąca udział w wyzwaniu zapisuje swoja codzienna aktywność w KARCIE AKTYWNOŚCI
 4. Poprzez słowo „AKTYWNOŚĆ” rozumiemy każdy rodzaj ruchu.( np. spacer, bieganie, gry zespołowe itp.)
 5. KARTY AKTYWNOŚCI będzie można pobrać u wychowawców klas oraz w sekretariacie szkoły.
 6. Każda aktywność musi być potwierdzona podpisem ( trenera, nauczyciela, rodzica lub innego świadka aktywności) w odpowiedniej rubryce w KARCIE AKTYWNOŚCI.
 7. Wypełnione „KARTY AKTYWNOŚCI” należy złożyć u wychowawców klas do dnia 23.04.2018 r.
 8. Zebrane KARTY AKTYWNOŚCI zostaną poddane analizie.
 9. Podsumowaniem TYGODNIA AKTYWNOŚCI będzie wyłonienie NAJAKTYWNIEJSZEJ KLASY (suma aktywności wszystkich uczniów danej klasy biorących udział w wyzwaniu) oraz NAJAKTYWNIEJSZYCH UCZNIÓW.
 10. Najaktywniejsze osoby zostaną nagrodzone pamiątkowymi dyplomami oraz drobnymi upominkami.
 11. Do wiadomości ogólnej zostaną podane również dane wywnioskowane z analizy KART AKTYWNOŚCI (np. łączna liczba godzin aktywności uczniów biorących udział w wyzwaniu.)