INFORMACJA DLA RODZICÓW

Rada Rodziców informuje, że w dniach 25, 26 kwietnia br. w naszej szkole robione będą zdjęcia. Prosimy o informację w dzienniczkach lub zeszytach korespondencji jakie zdjęcia fotograf ma wykonać. Rodzaje zdjęć i cena znajdują się na plakacie w szkole
i w załączonym do tej informacji pliku.