Ludolfina świętuje

Stała matematyczna pi zwana też Ludolfiną to najsłynniejsza liczba świata. Pojawia się w wielu dziedzinach matematyki i fizyki. Dziś piątoklasiści w ramach poznawania ciekawostek matematycznych odkrywali liczbę pi. Hobbyści podają, że rozwinięcie tej liczby to ok.  22 biliony cyfr po przecinku. Wypisaliśmy 700 cyfr i mierzyliśmy czas zwijania arkusza. Gdyby wypisać znane rozwinięcie tej liczby,  zajęłoby to ponad 100 lat. 3,14… to liczba niezwykła, o której W. Szymborska pisała, że jest „podziwu godna”.