Nowości w Jedynce od roku szkolnego 2018/2019

Oddziały przedszkolne

Zajęcia dodatkowe:

 • informatyczne- zabawa ze szkolnymi tabletami oraz robotami
 • biblioteczne, kształtujące nawyki czytelnicze
 • umuzykalniające (rytmika oraz zumba)
 • kulinarne, promujące nawyki zdrowego odżywiania
 • laboratoryjne, wprowadzające w świat naukowych doświadczeń
 • plastyczne

oraz  gimnastyka korekcyjna
Klasy I-III

 • Poduszki sensoryczne dla klas 0 i I
 • „Nowocześni odkrywcy” -zajęcia z tabletami
 • „Kodowanie na dywanie” -wstęp do programowania
 • Program Pomocy pedagogiczno-psychologicznej – tylko u nas trening słuchowy Forbrain, terapia ręki!

Klasy IV-VI

 • Programy autorskie:

„Wiem jak się uczyć!”

„Tworzenie gier logicznych z wykorzystaniem TIK”

 • Elementy języka angielskiego dla klas IV w ramach przyrody

Klasy VII-VIII

 • WOS i biologia z elementami języka angielskiego-wstęp do dwujęzycznych klas
 • „Matematyka z elementami przedsiębiorczości”
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminów z wykorzystaniem technik uczenia się  i zapamiętywania.

 

Oprócz tego dla wszystkich: projekty edukacyjne i unijne oraz różnorodne zajęcia pozalekcyjne: przedmiotowe, sportowe, artystyczne.