Programowanie nie jest trudne

Kliknij, aby przejść do galerii

Dziś w czasie zajęć ”Programujemy robota” sala lekcyjna zamieniła się w miasto z wyznaczonymi  ulicami i parkingami. Kilku uczniów napisało program  dla sygnalizatorów  świetlnych,  inni  programowali   samochody. Poruszanie się   z różną prędkością,  bezpieczne rozładowywanie ulicznego korka, stosowanie się do sygnalizacji świetlnej to główne zadania .  Drugoklasiści bezkolizyjnie potrafią już parkować  pojazd stosując czujnik   odległości. Zadania wymagają logicznego, algorytmicznego  myślenia, rozwijają wyobraźnię i umiejętności matematyczne, ale nade wszystko uczą współpracy i działania w zespole. Najmłodsza grupa  Jedynkowych  programistów pracuje na „blokach”, stosuje takie pojęcia jak pętle, czy instrukcje warunkowe, ale z ich perspektywy jest to świetna zabawa.