Literackie czwartki

„Literackie czwartki” są to cotygodniowe spotkania z uczniami oddziału „0”.  Zajęcia odbywają się od października w każdy czwartek o godz. 1000  w bibliotece szkolnej. Na początku każdego spotkania uczniowie uważnie słuchają czytanych przez   p. Bibliotekarkę  krótkich opowiadań, bajek lub baśni różnych autorów. Po wysłuchaniu,   dzieci z dużym zainteresowaniem i zaciekawieniem oglądają kolorowe i pięknie ilustrowane książki z księgozbioru biblioteki, które są rozłożone na stolikach.

Poprzez cotygodniowe spotkania kształtujemy u dzieci nawyk częstego obcowania  z książką, gdyż wiek od 3 do 6 lat jest idealnym okresem w rozwoju dziecka, aby rozbudzić zainteresowania czytelnicze u dzieci.

Serdecznie zapraszamy Rodziców i uczniów do wizyty w bibliotece.