Lekcja w 3a

Kliknij, aby przejść do galerii

W celu zwiększenia kompetencji informatycznych w zakresie programowania i wykorzystywania technologii mobilnych w uczeniu się, a także kreatywności, innowacyjności i umiejętności współpracy w zespole klasa 3a wykorzystuje tablety podczas lekcji na różnych zajęciach w obszarze INTERAKTYWNEJ LEKCJI.

Prezentujemy kilka fotek z jednej z wielu takich lekcji z tabletami. Na zajęciach z edukacji matematycznej klasa poznała termin Mapa Myśli, który w skrócie oznacza szczególny rodzaj notowania, mający według jego twórców zwiększać efektywność pracy i zapamiętywania oraz aktywować intuicję dzięki wykorzystaniu współpracy obu półkul mózgowych. Do tworzenia mind map używa się rysunków i krótkich haseł. Mapa powinna być przejrzysta, czytelna, kolorowa, zwracająca uwagę na najważniejsze rzeczy- istotne dla twórcy. W edukacji wczesnoszkolnej m.m. można stosować na różnych zajęciach, np. matematyka – mnożenie, polski – części mowy, przyroda – zwierzęta, itd. My na zajęciach z matematyki zastosowaliśmy MM w celu przypomnienia i zobrazowania mnożenia.