Pasowanie na czytelnika


Pasowanie na czytelnika jest ważnym wydarzeniem dla uczniów klas pierwszych . Ma na celu promocję czytelnictwa, wyrabianie w uczniach nawyku czytania książek i korzystania z biblioteki. W czwartek 9 października 2017 roku uczniowie klas pierwszych zostali włączeni w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Specjalnie na tę okazję została przygotowana część artystyczna, w której brały udział uczennice z klasy 2b : Marysia Gniazdowska, Zosia Gniazdowska i Zosia Jirowec . Podczas tej uroczystości pierwszaki wysłuchały wierszy, odgadywali bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek, zostali zapoznani z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych, regulaminem biblioteki , sposobem wypożyczania książek oraz prośbami książki. Po takim wprowadzeniu pierwszaki złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Na zakończenie uroczystości każdy z uczniów otrzymał zakładkę i wypożyczył swoją pierwszą książkę.
Grażyna Malczyk
Anna Cholewska-Zientek