bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.10.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana kalendarza

Dla rodziców

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2017/2018

 
Lp. Data Zebrania
1.

12 września 2017r. (wtorek)
godz. 17.00
kl. 0

godz. 17.30
kl. 1 - 3

gogz. 18.30
kl. 4 - 7
 

wstępne spotkanie informacyjne z wychowawcą: 
    - system oceniania, 
    - programy i wymagania z przedmiotów, 
    - wybory do Rady Rodziców,
2.

17 października 2017r. 

(wtorek)
kl. 4 - 7 godz. 18.30

spotkania indywidualne 
informacje o postępach w nauce i zachowaniu
(obecni wszyscy nauczyciele)
3.


  14 listopada 2017r. 

(wtorek)
kl. 0 - 3 godz. 17.30
kl. 4 - 7 godz. 18.30

spotkania indywidualne 
informacje o postępach w nauce i zachowaniu
(obecni wszyscy nauczyciele)
4.

19 grudnia 2017r. 

(wtorek)
kl. 1 - 3 godz. 17.30
kl. 4 - 7 godz.18.30

zebranie ogólne
informacje o postępach w nauce

 (obecni wszyscy nauczyciele)
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY.

5.

9 stycznia 2018r. 

(wtorek)
kl. 1 - 3 godz. 17.30
kl. 4 - 7 godz. 18.30

zebrania ogólne

(obecni wszyscy nauczyciele)
spotkanie z wychowawcą, informacja
o wynikach klasyfikacji śródrocznej

6.

20 marca 2018r. (wtorek) 
kl. 4 - 7 godz. 18.30

spotkania indywidualne 
informacyjne o postępach w nauce i zachowaniu
(obecni wszyscy nauczyciele)
8. 29 maja 2018r. (wtorek)
kl. 1 - 3 godz. 17.30
kl. 4 - 6 godz. 18.30

zebranie ogólne
informacje o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną

 z zajęć edukacyjnych lub naganną zachowania,

 oceny przewidywane z zajęć edukacyjnych i  zachowania

9.

18 czerwca 2018r. 
(poniedziałek)
kl. 4 - 7 godz. 18.30

zebranie ogólne
spotkanie z wychowawcą, informacja
o wynikach klasyfikacji rocznej

Kalendarz roku szkolnego

Lp. Data Wydarzenia
1. 4 września 2017r. Rozpoczęcie roku szkolnego
2. 23 grudnia 2017r. - 1 stycznia 2018r. Zimowa przerwa świąteczna
3. 15 -28 stycznia 2018r. Ferie zimowe
4. 29 marca - 3 kwietnia 2018r. Wiosenna przerwa świąteczna
6. 22 czerwca 2018r. Zakończenie  rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
7. 23 czerwca - 31 sierpnia 2018r. Ferie letnie
8.1 i 3 maja 2018r. (wtorek, czwartek)
  31 maja 2018r. (czwartek)


Dodatkowe dni wolne od zajęć propozycja:
  30 kwietnia 2018r. (poniedziałek)
  2 maja 2018r. (środa)
  1 czerwca 2018r. (piątek)
 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczo-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

W dni wolne od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych szkoła zapewnia uczniom
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 Opublikował: Marianna Frąckowiak
Publikacja dnia: 03.10.2017
Podpisał: Urszula Wysocka
Dokument z dnia: 03.10.2014
Dokument oglądany razy: 2 400