bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.03.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana kalendarza

Dla rodziców

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2016/2017

 
Lp. Data Zebrania
1.

13 września 2016r. (wtorek)
godz. 17.30
kl. 1 - 3

gogz. 18.30
kl. 4 - 6 
 

zebranie ogólne
wstępne spotkanie informacyjne z wychowawcą: 
    - system oceniania, 
    - programy i wymagania z przedmiotów, 
    - wybory do Rady Rodziców,
2.

18 października 2016r. 

(wtorek)
kl. 1 - 3 godz. 17.30
kl. 4 - 6 godz. 18.30

spotkania indywidualne 
informacje o postępach w nauce i zachowaniu
(obecni wszyscy nauczyciele)
3.


22 listopada 2016r. 

(wtorek)
kl. 0 - 3 godz. 17.30
kl. 4 - 6 godz. 18.30

spotkania indywidualne 
informacje o postępach w nauce i zachowaniu
(obecni wszyscy nauczyciele)
4.

20 grudnia 2016r. 

(wtorek)
kl. 1 - 3 godz. 17.30
kl. 4 - 6 godz.18.30

zebranie ogólne
informacje o zagrożeniach śródroczną oceną niedostateczną

 z zajęć edukacyjnych lub naganną zachowania,
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY.

5.

24 stycznia 2016r. 

(wtorek)
kl. 1 - 3 godz. 17.30
kl. 4 - 6 godz. 18.30

zebrania ogólne 
spotkanie z wychowawcą, informacja
o wynikach klasyfikacji śródrocznej
6.

28 marca 2017r. (wtorek) 
kl. 4 - 6 godz. 18.30

spotkania indywidualne 
informacyjne o postępach w nauce i zachowaniu
(obecni wszyscy nauczyciele)
8. 9 maja 2017r. (wtorek)
kl. 1 - 3 godz. 17.30
kl. 4 - 6 godz. 18.30

zebranie ogólne
informacje o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną

 z zajęć edukacyjnych lub naganną zachowania,

 oceny przewidywane z zajęć edukacyjnych i  zachowania

9. 5 czerwca 2017r. (poniedziałek)
kl. 1 - 3 godz. 17.30
kl. 4 - 6 godz. 18.30
zebranie ogólne
spotkanie z wychowawcą, informacja
o wynikach klasyfikacji rocznej
9.

19 czerwca 2017r. 

(poniedziłek)
kl. 1 - 3 godz. 17.30
kl. 4 - 6 godz. 18.30

zebranie ogólne
spotkanie z wychowawcą, informacja
o wynikach klasyfikacji rocznej

Kalendarz roku szkolnego

Lp. Data Wydarzenia
1. 1 września 2016r. Rozpoczęcie roku szkolnego
2. 23 grudnia 2016r. - 1 stycznia 2017r. Zimowa przerwa świąteczna
3. 13 -26 lutego 2017r. Ferie zimowe
4. 13 - 18 kwietnia 2017r. Wiosenna przerwa świąteczna
6. 23 czerwca 2017r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
7. 24 czerwca - 31 sierpnia 2017r. Ferie letnie
8.


11 listopada 2016r. (piątek)
6 stycznia 2017r. (piątek)
1 i 3 maja 2017r. (poniedziałek, środa)
  15 czerwca 201r. (czwartek)


Dodatkowe dni wolne od zajęć propozycja:
  31 październik 2016r. (poniedziałek)
  2 maja 2017r. (wtorek)
  16 czerwca 2017r. (piątek)
 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczo-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016

W dni wolne od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych szkoła zapewnia uczniom
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 Opublikował: Marianna Frąckowiak
Publikacja dnia: 22.03.2017
Podpisał: Urszula Wysocka
Dokument z dnia: 03.10.2014
Dokument oglądany razy: 2 173