bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.10.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana kalendarza

Dla rodziców

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2015/2016

 
Lp. Data Zebrania
1.

15 września 2015r. (wtorek)
godz. 17.00
kl. 1a, 1d, 2a, 3a, 3b

gogz. 18.00
kl. 1b, 1c, 2b, 2c, 2d, 4 - 6 
 

zebranie ogólne
wstępne spotkanie informacyjne z wychowawcą: 
    - system oceniania, 
    - programy i wymagania z przedmiotów, 
    - wybory do Rady Rodziców,
2.

21 października 2015r. (wtorek)
kl. 1 - 3 godz. 17.30
kl. 4 - 6 godz. 18.30

spotkania indywidualne 
informacje o postępach w nauce i zachowaniu
(obecni wszyscy nauczyciele)
3.


17 listopada 2015r. (wtorek)
kl. 1 - 3 godz. 17.30
kl. 4 - 6 godz. 18.30

spotkania indywidualne 
informacje o postępach w nauce i zachowaniu
(obecni wszyscy nauczyciele)
4. 15 grudnia 2015r. (wtorek)
kl. 1 - 3 godz. 17.30
kl. 4 - 6 godz. 18.30

zebranie ogólne
informacje o zagrożeniach śródroczną oceną niedostateczną

 z zajęć edukacyjnych lub naganną zachowania,
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY.

5. 19 stycznia 2016r. (wtorek)
kl. 1 - 3 godz. 17.30
kl. 4 - 6 godz. 18.30
zebrania ogólne 
spotkanie z wychowawcą, informacja
o wynikach klasyfikacji śródrocznej
6. 15 marca 2016r. (wtorek)
  kl. 1 - 3 godz.17.30 
kl. 4 - 6 godz. 18.30
spotkania indywidualne 
informacyjne o postępach w nauce i zachowaniu
(obecni wszyscy nauczyciele)
7.

19 kwietnia 2016r. (wtorek)
kl. 1 - 3 godz. 17.30 
kl. 4 - 6 godz.18.30

spotkania indywidualne
 informacyjne o postępach w nauce i zachowaniu
(obecni wszyscy nauczyciele)
8. 17 maja 2016r. (wtorek)
kl. 1 - 3 godz. 17.30
kl. 4 - 6 godz. 18.30

zebranie ogólne
informacje o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną

 z zajęć edukacyjnych lub naganną zachowania,

 oceny przewidywane z zajęć edukacyjnych i  zachowania

9. 20 czerwca 2016r. (wtorek)
kl. 1 - 3 godz. 17.30
kl. 4 - 6 godz. 18.30
zebranie ogólne
spotkanie z wychowawcą, informacja
o wynikach klasyfikacji rocznej

Kalendarz roku szkolnego

Lp. Data Wydarzenia
1. 1 września 2015r. Rozpoczęcie roku szkolnego
2. 23 grudnia 2015r. - 3 stycznia 2016r. Zimowa przerwa świąteczna
3. 1 -14 lutego 2016r. Ferie zimowe
4. 24 - 29 marca 2016r. Wiosenna przerwa świąteczna
5.

5 kwietnia  2016r. (środa)
część 1 - j. polski i matematyka godz. 9.00
część 2 - j. obcy nowożytny godz. 11.45

Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej
6. 24 czerwca 2016r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
7. 25 czerwca - 31 sierpnia 2016r. Ferie letnie
8.


11 listopada 2015r. (środa)
1i 6 stycznia 2016r. (piątek i środa)
  3 maja 2016r. (wtorek)
  26 maja 2016r. (czwartek)


Dodatkowe dni wolne od zajęć propozycja:
5 kwietnia 2016r. (wtorek)
  2 maja 2016r. (poniedziałek)
  27 maja 2016r. (czwartek)
 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczo-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016

W dni wolne od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych szkoła zapewnia uczniom
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 Opublikował: Marianna Frąckowiak
Publikacja dnia: 18.10.2015
Podpisał: Urszula Wysocka
Dokument z dnia: 03.10.2014
Dokument oglądany razy: 2 095