bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.09.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana kalendarza

Dla rodziców

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2013/2014

 
Lp. Data Zebrania
1. 10  września 2013r. (wtorek)
kl. 0 - 3 godz. 17.00
kl. 4 - 6 godz. 18.00
 
zebranie ogólne
wstępne spotkanie informacyjne z wychowawcą: 
    - system oceniania, 
    - programy i wymagania z przedmiotów, 
    - wybory do Rady Rodziców,
2. 15 października 2013r. (wtorek)
w godz. 17.00 - 18.30
spotkania indywidualne 
informacje o postępach w nauce i zachowaniu
(obecni wszyscy nauczyciele)
3.
19 listopada 2013r. (wtorek)
godz. 17.00 - 18.30
spotkania indywidualne 
informacje o postępach w nauce i zachowaniu
(obecni wszyscy nauczyciele)
4. 17 grudnia 2013r. (wtorek)
kl. 0 - 3 godz. 17.00
kl. 4 - 6 godz. 18.00

zebranie ogólne
informacje o zagrożeniach śródroczną oceną niedostateczną

 z zajęć edukacyjnych lub naganną zachowania,

 oceny przewidywane z zajęć edukacyjnych
i  zachowania
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY.

5. 21 stycznia 2014r. (wtorek)
kl. 0 - 3 godz. 17.00
kl. 4 - 6 godz. 18.00
zebrania ogólne 
spotkanie z wychowawcą, informacja
o wynikach klasyfikacji śródrocznej
6. 11 marca 2014r. (wtorek)
w godz. 17.00 - 18.30
spotkania indywidualne 
informacyjne o postępach w nauce i zachowaniu
(obecni wszyscy nauczyciele)
7. 15 kwietnia 2014r. (wtorek)
godz. 17.00 - 18.30
spotkania indywidualne
 informacyjne o postępach w nauce i zachowaniu
(obecni wszyscy nauczyciele)
8. 27 maja 2014r. (wtorek)
kl. 0 - 3 godz. 17.00
kl. 4 - 6 godz. 18.00

zebranie ogólne
informacje o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną

 z zajęć edukacyjnych lub naganną zachowania,

 oceny przewidywane z zajęć edukacyjnych i  zachowania

9. 23 czerwca 2014r. (wtorek)
kl. 0 - 3 godz. 17.00
kl. 4 - 6 godz. 18.00
zebranie ogólne
spotkanie z wychowawcą, informacja
o wynikach klasyfikacji rocznej

Kalendarz roku szkolnego

Lp. Data Wydarzenia
1. 2 września 2013r. Rozpoczęcie roku szkolnego
2. 23 - 31 grudnia 2013r. Zimowa przerwa świąteczna
3. 17 lutego -2 marca 2014r. Ferie zimowe
4. 17 - 22 kwietnia 2014r. Wiosenna przerwa świąteczna
5. 1 kwietnia (wtorek) 2014r.
godz. 9.00
Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej
6. 27 czerwca 2014r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
7. 28 czerwca - 31 sierpnia 2014r. Ferie letnie
8.
1 listopada 2013 roku (piątek)
11 listopada 2013 roku (poniedziałek)
6 stycznia 2014 roku (poniedziałek)
1 maja 2014 roku (czwartek)
19 czerwca 2014 roku (czwartek)
Dodatkowe dni wolne od zajęć propozycja
14 października 2013 roku (poniedziałek)
1 kwietnia 2014 roku (wtorek)
2 maja 2014 roku (piątek)
20 czerwca 2014 roku (piątek)
 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczo-wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014

W dni wolne od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych szkoła zapewnia uczniom

 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 Opublikował: Marianna Frąckowiak
Publikacja dnia: 18.09.2013
Podpisał: Urszula Wysocka
Dokument z dnia: 14.09.2013
Dokument oglądany razy: 1 451