ZEBRANIA Z RODZICAMI ODBĘDĄ SIĘ 12 WRZEŚNIA 2017 ROKU. KLASY 0 - 17:00, KLASY 1-3 - 17:30, KLASY 4-7 - 18:30. ZAPRASZAMY.

Zebrania

 
TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2017/2018

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce
 
 
TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2017/2018
wstępne spotkanie informacyjne
z wychowawcą:

    - system oceniania,
    - programy i wymagania z przedmiotów,
    - wybory do Rady Rodziców,
    
12 września 2017 - wtorek

 
godz. 17.00
kl. 0.
godz.17.30
kl. 1 - 3.
godz.18.30
kl. 4 - 7.
zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
informacje o postępach w nauce i zachowaniu
17 października 2017
- wtorek
godz.18.30
kl. 4 - 7.
zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
informacje o postępach w nauce i zachowaniu
14  listopada 2017
- wtorek
godz.17.30
kl. 0 - 3.
 
godz.18.30
kl. 4 - 7.
zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
informacje o postępach w nauce i zachowaniu
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY.
19 grudnia 2017 - wtorek godz.17.30
kl. 1 - 3.
 
godz.18.30
kl. 4 - 7.
zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
spotkanie z wychowawcą, informacja
o wynikach klasyfikacji śródrocznej
9 stycznia 2018 -  wtorek godz.17.30
kl. 1 - 3.
 
godz.18.30
kl. 4 - 7.
zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
informacyjne o postępach w nauce i zachowaniu
20 marca 2018 - wtorek  
godz.18.30
kl. 4 - 7.
zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
informacje o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych lub naganną zachowania,
oceny przewidywane z zajęć edukacyjnych
i  zachowania
 
29 maja 2018 - wtorek godz.17.30
kl. 0 - 3.
 
godz.18.30
kl. 4 - 7.
zebranie ogólne
spotkanie z wychowawcą, informacja
o wynikach klasyfikacji rocznej
18 czerwca 2018
- poniedziałek
 
godz.18.30
kl. 4 - 7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nasz patron

Bolesław Prus
ur. 20 sierpnia 1847
zm. 19 maja 1912

Ciekawe linki
Szkoła Podstawowa nr 1 Im. Bolesława Prusa w Zielonce
ul. Staszica 56, 05-220 Zielonka, tel.: 22 781-00-11, e-mail: sp1wzielonce@poczta.onet.pl
Copyright by www.CentrumCzyzewski.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. | Na silniku windu.org