ZEBRANIA Z RODZICAMI ODBĘDĄ SIĘ 12 WRZEŚNIA 2017 ROKU. KLASY 0 - 17:00, KLASY 1-3 - 17:30, KLASY 4-7 - 18:30. ZAPRASZAMY.

Skład Rady Rodziców

Składki na radę rodziców przyjmowane są  w dni zebrań z rodzicami u  skarbnika RR lub na konto RR Szkoły Podstawowej Nr 1  im. Bolesława Prusa, ul Staszica 56, 05-220 Zielonka
Składka roczna - 50 zł jednorazowo lub w dowolnych ratach, 50% w przypadku rodzeństwa. 

 

Konto RR: Bank Zachodni  WBK 60 1090 2590 0000 0001 3209 6524

rodzice.jedynki@gmail.com

REGULAMIN RADY RODZICÓW 

Sprawozdanie finansowe RR za rokszkolny2015_2016

Szczegółowa lista przedstawicieli do Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

 

lp klasa Imię i Nazwisko pełniona funkcja
1 0A Agnieszka Malach  
2 OB. Rafał Czonkowski  
3 0C Ewelina Kołodziejek Członek Komisji Rewizyjnej
4 1A Grzegorz Dudzik  
5 1B Izabela Jirowec Członek Komisji Rewizyjnej
6 1C Maciej Andrzejewski  
7 2A Celina Jechim  
8 2B Edyta Zaręba Skarbnik
9 2C Elżbieta Jaglińska  
10 2D Piotr Jabłoński  
11 3A Agnieszka Ciszewicz-Dąbkowska Sekretarz
12 3B Joanna Grula  
13 3C  Mariusz Zieliński  
14 3D Sebastian Turzyński  
15 4A Mariusz Godlewski  
16 4B Monika Gawdzik Przewodnicząca
17 5A Agnieszka Nowicka  
18 5B Tomasz Wołujewicz Z-ca Przewodniczącej
19 6A Sylwia Szczęsna  
20 6B Renata Rycerz Przew. Komisji Rewizyjnej
21 6C Edyta Smolińska-Cieśla  

     


 Skrót sprawozdania ze spotkania Rady Rodziców w dniu 21-09-2016
Wybrano Prezydium Rady Rodziców i Komisję Rewizyjną
Uchwała  Nr 1/2016/2017
W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą:
Przewodnicząca- Monika Gawdzik
Zastępca Przewodniczącej -Tomasz Wołujewicz
Sekretarz- Agnieszka Ciszewicz-Dąbkowska
Skarbnik- Edyta Zaręba
Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
 Przewodnicząca-Renata Rycerz
Członek-Izabela Jirowec
Członek-Ewelina Kołodziejek
 
Omawiano następujące punkty programu zebrania.
 1. Uchwała  Nr 2 /2016/2017 Składka na Radę Rodziców. Proponowana kwota 50 zł na rodzinę bez względu na ilość dzieci uczęszczających do naszej szkoły.
 2. Uchwała  Nr 3 /2016/2017 . Proponowana kwota na organizację Dnia Edukacji Narodowej do 350 zł . Ustalono kwotę 400 zł na kwiaty, tzw. okolicznościowe. Ustalono kwotę 500 zł na tarcze szkolne dla uczniów klas pierwszych
 3. Wyznaczono osobę do zbierania wpłat na Radę Rodziców w czasie zebrań klas „0”, Panią Agnieszkę Malach.
 4. W czasie zebrań klas 1-6  wpłaty na Radę Rodziców będzie zbierał skarbnik Edyta Zaręba, wymiennie z Przewodniczącą Moniką Gawdzik.
 5. Prośba dyrekcji o zmianę załącznika do głosowania w czasie wyborów do rad klasowych.
 6. Prośba dyrekcji o wyznaczenie dwóch osób do  komisji przy Urzędzie Miasta. Wybrano przedstawicieli klas szóstych Panią Joannę Grula i Panią Edytę Smolińską-Cieśla.
 7.  Zaproponowane przez Dyrekcję dni wolne od zajęć :31-10-2016, 02-05-2017, 16-06-2017. W tych dniach świetlica szkolna będzie czynna.  Zaopiniowano pozytywnie.
 8. Dyrekcja przedstawiła  rozkład zajęć pozalekcyjnych, zajęcia zostały ustalone przez Radę Pedagogiczną. Tabele  będą dostępne na stronie szkoły.
 9. Uchwała  Nr 4 /2016/2017
Zatwierdzono Szkolny Program Profilaktyki 
Zatwierdzono Szkolny Program Wychowawczy 
 1. Pani Edyta Zaręba Przedstawiła sprawozdanie z działalności i budżet Rady Rodziców za zeszły rok.
 2. Podjęto 4 uchwały. 
 3. Ustalono termin następnego spotkania na 12-10-2016 godz. 18.30.
 4. Odczytano sprawozdanie z zebrania. Nikt nie zgłosił uwag.
 Sporządził Sekretarz
Agnieszka Ciszewicz-Dąbkowska
 

 
                                                         
  


 


 
 
 
 
 
nasz patron

Bolesław Prus
ur. 20 sierpnia 1847
zm. 19 maja 1912

Ciekawe linki
Szkoła Podstawowa nr 1 Im. Bolesława Prusa w Zielonce
ul. Staszica 56, 05-220 Zielonka, tel.: 22 781-00-11, e-mail: sp1wzielonce@poczta.onet.pl
Copyright by www.CentrumCzyzewski.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. | Na silniku windu.org