ZEBRANIA Z RODZICAMI ODBĘDĄ SIĘ 12 WRZEŚNIA 2017 ROKU. KLASY 0 - 17:00, KLASY 1-3 - 17:30, KLASY 4-7 - 18:30. ZAPRASZAMY.

„B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”

Nasza szkoła w roku szkolnym 2015/2016 przystąpiła do programu „B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”. Jest to program profilaktyczny realizowany w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych i rowerzystów na obszarze województwa mazowieckiego. W tym roku szkolnym nasza szkoła kontynuowała uczestnictwo w programie „B&N – czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”. Głównym organizatorem  jest Komenda Wojewódzka Policji  z siedzibą w Radomiu. Partnerzy strategiczni to: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Mazowiecki Kurator Oświaty i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
W ramach programu organizowane były spotkania z przedstawicielami: Straży Pożarnej, Policji i Służby Zdrowia. Wszystkie spotkania obejmowały tematykę bezpieczeństwa i zachowania w razie zagrożenia. Zajęcia profilaktyczne obejmowały klasy 1-6. Klasy czwarte realizowały program wychowania komunikacyjnego przygotowując się do egzaminu na kartę rowerową. Udział w programie B&N zobowiązuje nas do odpowiedzialnego zachowania na drogach publicznych.
Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa podczas przejażdżek rowerowych, powinniśmy bezwzględnie stosować się do znaków drogowych, przestrzegać przepisów ruchu drogowego, używać elementów odblaskowych, zakładać kask ochronny oraz posiadać odpowiednie wyposażenie roweru, jak również w pełni sprawny technicznie pojazd. Rower powinien być wyposażony w odpowiednie światła, hamulce oraz dzwonek. Piesi powinni korzystać z chodnika, innej drogi dla pieszych a jeśli tej nie ma to z pobocza. Jesteśmy wówczas obowiązani iść lewą stroną jezdni. Pamiętajmy o przechodzeniu przez jezdnię w miejscach dozwolonych. Koordynatorem działań  jest nauczyciel zajęć technicznych w szkole we współpracy z dyrekcją i pedagogiem szkolnym.
 
 
nasz patron

Bolesław Prus
ur. 20 sierpnia 1847
zm. 19 maja 1912

Ciekawe linki
Szkoła Podstawowa nr 1 Im. Bolesława Prusa w Zielonce
ul. Staszica 56, 05-220 Zielonka, tel.: 22 781-00-11, e-mail: sp1wzielonce@poczta.onet.pl
Copyright by www.CentrumCzyzewski.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. | Na silniku windu.org