Rada pedagogiczna

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 1
im. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE

rok szkolny 2018/2019
Urszula Wysocka – dyrektor szkoły
Mieczysław Pałka– wicedyrektor szkoły

Rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonce 2018/2019

Lp. Nazwisko i imię Przedmiot
1. Biała Agata logopeda
2. Błońska Elżbieta logopeda, integracja sensoryczna
3. Bodjańska Sylwia edukacja dla bezpieczeństwa
4. Brzyska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna
5. Chacińska Alicja wychowanie przedszkolne
6. Chaniewska Joanna nauczyciel wspomagający
7. Cholewska-Zientek Anna biblioteka, historia, historia i społeczeństwo
8. Dąbrowska Aleksandra wychowanie przedszkolne
9. Frąckowiak Marianna matematyka, zajęcia tech., technika, zajęcia komp., informatyka
10. Fuśnik Hanna edukacja wczesnoszkolna, matematyka
11. Gajewska Wioletta edukacja wczesnoszkolna
12. Gardzińska Anna edukacja wczesnoszkolna
13. Gawerek Monika język polski, historia, etyka
14. Glinka-Chłopicka Małgorzata wychowanie przedszkolne
15. Gmaj Aneta nauczyciel wspomagający
16. Gryz Renata edukacja wczesnoszkolna
17. Habaj Barbara muzyka, plastyka
18. Jabłońska Elżbieta świetlica
19. Karwowska Ewa edukacja wczesnoszkolna
20. Kołakowska Żaneta świetlica
21. Kowaleczko Grażyna matematyka, przedsiębiorczość
22. Kudełka Magdalena język angielski, wiedza o społeczeństwie
23. Kuszczyk Tomasz język hiszpański
24. Laszuk Joanna przyroda, biologia, geografia
25. Libuda Justyna język angielski
26. Łach Marta terapia pedagogiczna
27. Łopatowska Karolina świetlica
28. Łukawiecka Karolina, s. Karola religia
29. Malczyk Grażyna biblioteka
30. Michalska Izabela wychowanie fizyczne
31. Mieszkalski Remigiusz fizyka
32. Ostrowska Małgorzata nauczyciel wspomagający
33. Pałka Mieczysław wychowanie fizyczne
34. Pietrucha Agata edukacja wczesnoszkolna
35. Piwowarczyk Agata wychowanie fizyczne
36. Popławska Magdalena język angielski
37. Rejman Zofia świetlica
38. Roguska Magdalena język angielski
39. Rzeczkowska Angelika język polski
40. Stachura Ewa język angielski
41. Wojno Katarzyna pedagog szkolny
42. Wołujewicz Dorota  świetlica
43. Wysocka Urszula historia
44. Zaburko Anna nauczyciel wspomagający
45. Zalewa Agnieszka psycholog, doradztwo zawodowe
46. Zasada Agnieszka chemia
47. Zgódka Dorota religia,  wychowanie do życia w rodzinie
48. Żak Kamila język angielski
49. Żyto-Sitkiewicz Danuta psycholog

 

PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW  I  SAL
KLASA IMIĘ I NAZWISKO SALA
Oddział przed. Alicja Jagła, Małgorzata Glinka-Chłopicka 55
1a Renata Gryz 1
1b Ewa Karwowska 2
2a Hanna Fuśnik 4
2b Agata Pietrucha 5
2c Anna Gardzińska 10
3a Ewelina Gawryś 7
3b Wioletta Gajewska 9
3c Agnieszka Brzyska 7
3d Małgorzata Myśliwiec 9
4a Mieczysław Pałka 40
4b Magdalena Kudełka 40
5a Agata Piwowarczyk 22
5b Izabela Michalska 24
6a Grażyna Kowaleczko 20
6b Monika Gawerek 21
7a Joanna Laszuk 18
7b Angelika Rzeczkowska 26