Rada pedagogiczna

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 1
im. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE

rok szkolny 2017/2018
Urszula Wysocka – dyrektor szkoły
Mieczysław Pałka– wicedyrektor szkoły
Lp. Nazwisko i imię Przedmiot
1. Błońska Elżbieta logopeda
2. Brzyska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna
3. s. Chaim Dorota religia
4. Cholewska-Zientek Anna biblioteka
5. Dąbrowska Aleksandra edukacja wczesnoszkolna
6. Frąckowiak Marianna matematyka, zajęcia techniczne, technika
7. Fuśnik Hanna edukacja wczesnoszkolna, matematyka
8. Gajewska Wioletta edukacja wczesnoszkolna
9. Gardzińska Anna edukacja wczesnoszkolna
10. Gawerek Monika język polski, historia i społeczeństwo, etyka
11. Gawryś Ewelina edukacja wczesnoszkolna
12. Glinka-Chłopicka Małgorzata wychowanie przedszkolne
13. Gryz Renata edukacja wczesnoszkolna
14. Habaj Barbara muzyka, plastyka
15. Jabłońska Elżbieta świetlica
16. Jagła Alicja wychowanie przedszkolne
17. Karwowska Ewa edukacja wczesnoszkolna
18. Kołakowska Żaneta świetlica
19. Kowaleczko Grażyna matematyka, zajęcia komputerowe
20. Kudełka Magdalena język angielski
21. Kuszczyk Tomasz język hiszpański
22. Laszuk Joanna przyroda, biologia, geografia
23. Łach Marta terapia pedagogiczna
24. Łopatowska Karolina świetlica
25. Malczyk Grażyna biblioteka
26. Michalska Izabela świetlica, wychowanie fizyczne
27. Mieszkalski Remigiusz fizyka
28. Myśliwiec Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
29. Pałka Mieczysław wychowanie fizyczne
30. Pietrucha Agata edukacja wczesnoszkolna
31. Piwowarczyk Agata wychowanie fizyczne
32. Popławska Magdalena język angielski
33. Rejman Zofia świetlica
34. Roguska Magdalena język angielski
35. Rzeczkowska Angelika język polski
36. Stachura Ewa język angielski
37. Wilgosiewicz Paulina informatyka, zajęcia komputerowe
38. Wojno Katarzyna pedagog szkolny
39. Wołujewicz Dorota świetlica
40. Wysocka Urszula historia i społeczeństwo
41. Zasada Agnieszka chemia
42. Zgódka Dorota religia,  wychowanie do życia w rodzinie
43. Żak Kamila język angielski
44. Żyto-Sitkiewicz Danuta psycholog
PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW  I  SAL
KLASA IMIĘ I NAZWISKO SALA
Oddział przed. Alicja Jagła, Małgorzata Glinka-Chłopicka 55
1a Renata Gryz 1
1b Ewa Karwowska 2
2a Hanna Fuśnik 4
2b Agata Pietrucha 5
2c Anna Gardzińska 10
3a Ewelina Gawryś 7
3b Wioletta Gajewska 9
3c Agnieszka Brzyska 7
3d Małgorzata Myśliwiec 9
4a Mieczysław Pałka 40
4b Magdalena Kudełka 40
5a Agata Piwowarczyk 22
5b Izabela Michalska 24
6a Grażyna Kowaleczko 20
6b Monika Gawerek 21
7a Joanna Laszuk 18
7b Angelika Rzeczkowska 26