Rada pedagogiczna

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 1
im. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE

rok szkolny 2018/2019
Urszula Wysocka – dyrektor szkoły
Mieczysław Pałka– wicedyrektor szkoły

Rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonce 2018/2019

Lp. Nazwisko i imię Przedmiot
1. Biała Agata logopeda
2. Błońska Elżbieta logopeda, integracja sensoryczna
3. Bodjańska Sylwia edukacja dla bezpieczeństwa
4. Brzyska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna
5. Chacińska Alicja wychowanie przedszkolne
6. Chaniewska Joanna nauczyciel wspomagający
7. Cholewska-Zientek Anna biblioteka, historia, historia i społeczeństwo
8. Frąckowiak Marianna matematyka, zajęcia tech., technika, zajęcia komp., informatyka
9. Fuśnik Hanna edukacja wczesnoszkolna, matematyka
10. Gajewska Wioletta edukacja wczesnoszkolna
11. Gardzińska Anna edukacja wczesnoszkolna
12. Gawerek Monika język polski, historia, etyka
13. Glinka-Chłopicka Małgorzata wychowanie przedszkolne
14. Gmaj Aneta nauczyciel wspomagający
15. Gryz Renata edukacja wczesnoszkolna
16. Habaj Barbara muzyka, plastyka
17. Jabłońska Elżbieta świetlica
18. Karwowska Ewa edukacja wczesnoszkolna
19. Kudełka Magdalena język angielski, wiedza o społeczeństwie
20. Kuszczyk Tomasz język hiszpański
21. Laszuk Joanna przyroda, biologia, geografia
22. Libuda Justyna język angielski
23. Łach Marta terapia pedagogiczna
24. Łukawiecka Karolina, s. Karola religia
25. Malczyk Grażyna biblioteka
26. Michalska Izabela wychowanie fizyczne
27. Mieszkalski Remigiusz fizyka
28. Ostrowska Małgorzata nauczyciel wspomagający
29. Pałka Mieczysław wychowanie fizyczne
30. Pietrucha Agata edukacja wczesnoszkolna
31. Piwowarczyk Agata wychowanie fizyczne
32. Rejman Zofia świetlica
33. Rzeczkowska Angelika język polski
34. Stachura Ewa język angielski
35. Stańczyk Grzegorz matematyka
36. Tarapata Bożena matematyka
37. Wojno Katarzyna pedagog szkolny
38. Wołujewicz Dorota  świetlica
39. Wysocka Urszula historia
40. Zaburko Anna nauczyciel wspomagający
41. Zalewa Agnieszka psycholog, doradztwo zawodowe
42. Zasada Agnieszka chemia
43. Zgódka Dorota religia,  wychowanie do życia w rodzinie
44. Żak Kamila język angielski
45. Żyto-Sitkiewicz Danuta psycholog

 

PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW  I  SAL
KLASA IMIĘ I NAZWISKO SALA
Oddział przed. A Alicja Chacińska 51
Oddział przed. B Małgorzata Glinka-Chłopicka 52
1a Wioletta Gajewska 9
1b Agnieszka Brzyska 7
2a Renata Gryz 1
2b Ewa Karwowska 2
3a Hanna Fuśnik 4
3b Agata Pietrucha 5
3c Anna Gardzińska 10
4a Anna Cholewska-Zientek 43
4b Justyna Libuda 42
4c Kamila Żak Mieczysław Pałka 42
5a Mieczysław Pałka 40
5b Magdalena Kudełka 40
6a Agata Piwowarczyk 24
6b Izabela MichalskaGrażyna Kowaleczko 22
7a Anna Zaburko 20
7b Monika Gawerek 21
8a Joanna Laszuk 18
8b Angelika Rzeczkowska 26