PLAN LEKCJI

Plan lekcji na rok 2017/2018
Aktualizacja 01.09.2017

Klasa 0a
Klasa 1a
Klasa 1b
Klasa 2a
Klasa 2b
Klasa 2c
Klasa 3a
Klasa 3b
Klasa 3c
Klasa 3d
Klasa 4a
Klasa 4b
Klasa 5a
Klasa 5b
Klasa 6a
Klasa 6b
Klasa 7a
Klasa 7b

 

Plan lekcji na rok 2017/2018
Aktualizacja 01.09.2017

Agnieszka Brzyska
Dorota Chaim
Frąckowiak Marianna
Fuśnik Hanna
Gajewska Wioletta
Gardzińska Anna
Gawerek Monika
Gawrys Ewelina
Glinka-Chłopicka Małgorzata
Gryz Renata
Habaj Barbara
Jagła Alicja
Karwowska Ewa
Kowaleczko Grażyna
Kuszczyk Tomasz
Laszuk Joanna
Libuda Justyna
Michalska Izabela
Mieszkalski Remigiusz
Myśliwiec Małgorzata
Pałka Mieczysław
Pietrucha Agata
Piwowarczyk Agata
Stachura Ewa
Wilgosiewicz Paulina
Rzeczkowska Angelika
Wysocka Urszula
Żak Kamila
Zgodka Dorota