ZEBRANIA

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2018/2019

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2018/2019
wstępne spotkanie informacyjne
z wychowawcą:

– system oceniania,
– programy i wymagania z przedmiotów,
– wybory do Rady Oddziałowej,
11 września 2018 – wtorek godz.17.30

kl. 0 – 3.

 

godz.18.30

kl. 4 – 8.

zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
informacje o postępach w nauce i zachowaniu
16 października 2018
– wtorek
godz.18.30

kl. 4 – 8.

zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
informacje o postępach w nauce i zachowaniu
13  listopada 2018
– wtorek
godz.17.30

kl. 1 – 3.

 

godz.18.30

kl. 4 – 8.

zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
informacje o postępach w nauce i zachowaniu

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY.

11 grudnia 2018 – wtorek godz.17.30

kl. 1 – 3.

 

godz.18.30

kl. 4 – 8.

zebrania z rodzicami

spotkanie z wychowawcą, informacja
o wynikach klasyfikacji śródrocznej

15 stycznia 2019 –  wtorek godz.18.30

kl. 4 – 8.

zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
informacyjne o postępach w nauce i zachowaniu
26 lutego 2019 – wtorek godz.18.30

kl. 4 – 8.

zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
informacyjne o postępach w nauce i zachowaniu
26 marca 2019 – wtorek godz.18.30

kl. 4 – 8.

zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
informacyjne o postępach w nauce i zachowaniu
7 maja 2019 – wtorek godz.17.30

kl. 1 – 3.

 

godz.18.30

kl. 4 – 8.

zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
informacje o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych lub naganną zachowania,
oceny przewidywane z zajęć edukacyjnych
i  zachowania

 

3 czerwca 2019 – poniedziałek godz.17.30

kl. 1 – 3.

 

godz.18.30

kl. 4 – 8.