ZEBRANIA

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2017/2018

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2017/2018
wstępne spotkanie informacyjne
z wychowawcą:

– system oceniania,
– programy i wymagania z przedmiotów,
– wybory do Rady Rodziców,
12 września 2017 – wtorek godz. 17.00
kl. 0.
godz.17.30
kl. 1 – 3.
godz.18.30
kl. 4 – 7.
zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
informacje o postępach w nauce i zachowaniu
17 października 2017
– wtorek
godz.18.30
kl. 4 – 7.
zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
informacje o postępach w nauce i zachowaniu
14  listopada 2017
– wtorek
godz.17.30
kl. 0 – 3.

godz.18.30
kl. 4 – 7.

zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
informacje o postępach w nauce i zachowaniu
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY.
19 grudnia 2017 – wtorek godz.17.30
kl. 1 – 3.

godz.18.30
kl. 4 – 7.

zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
spotkanie z wychowawcą, informacja
o wynikach klasyfikacji śródrocznej
9 stycznia 2018 –  wtorek godz.17.30
kl. 1 – 3.

godz.18.30
kl. 4 – 7.

zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
informacyjne o postępach w nauce i zachowaniu
20 marca 2018 – wtorek godz.18.30
kl. 4 – 7.
zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
informacje o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych lub naganną zachowania,
oceny przewidywane z zajęć edukacyjnych
i  zachowania
29 maja 2018 – wtorek godz.17.30
kl. 0 – 3.

godz.18.30
kl. 4 – 7.

zebranie ogólne 
spotkanie z wychowawcą, informacja
o wynikach klasyfikacji rocznej
18 czerwca 2018
– poniedziałek
godz.18.30
kl. 4 – 7.