RADA RODZICÓW

Składki na radę rodziców przyjmowane są  w dni zebrań z rodzicami u  skarbnika RR lub na konto RR Szkoły Podstawowej Nr 1  im. Bolesława Prusa, ul Staszica 56, 05-220 Zielonka
Składka roczna – 50 zł jednorazowo lub w dowolnych ratach, 50% w przypadku rodzeństwa. 

Konto RR: Bank Zachodni  WBK 60 1090 2590 0000 0001 3209 6524

rodzice.jedynki@gmail.com

REGULAMIN RADY RODZICÓW 

Sprawozdanie finansowe RR za rokszkolny2015_2016

Szczegółowa lista przedstawicieli do Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Klasa Imię i nazwisko
0A Katarzyna Koc
1A Anna Klejment
1B Anna Oleszek
2A Grzegorz Dudzik
2B Izabela Jirowec
2C Sylwia Kałuzińska
3A Anna Kulik
3B Edyta Zaręba
3C Tomasz Rostek
3D Piotr Jabłoński
4A Dagmara Sakławska
4B Mariusz Zieliński
5A Mariusz Godlewski
5B Monika Gawdzik
6A Agnieszka Nowicka
6B Tomasz Wołujewicz
7A Edyta Smolińska- Cieśla
7B Agata Nakonieczna

 

 Skrót sprawozdania ze spotkania Rady Rodziców w dniu 21-09-2016
Wybrano Prezydium Rady Rodziców i Komisję Rewizyjną
Uchwała  Nr 1/2016/2017
W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą:
Przewodnicząca- Monika Gawdzik
Zastępca Przewodniczącej -Tomasz Wołujewicz
Sekretarz- Agnieszka Ciszewicz-Dąbkowska
Skarbnik- Edyta Zaręba
Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
Przewodnicząca-Renata Rycerz
Członek-Izabela Jirowec
Członek-Ewelina Kołodziejek

Omawiano następujące punkty programu zebrania.

 1. Uchwała  Nr 2 /2016/2017 Składka na Radę Rodziców. Proponowana kwota 50 zł na rodzinę bez względu na ilość dzieci uczęszczających do naszej szkoły.
 2. Uchwała  Nr 3 /2016/2017 . Proponowana kwota na organizację Dnia Edukacji Narodowej do 350 zł . Ustalono kwotę 400 zł na kwiaty, tzw. okolicznościowe. Ustalono kwotę 500 zł na tarcze szkolne dla uczniów klas pierwszych
 3. Wyznaczono osobę do zbierania wpłat na Radę Rodziców w czasie zebrań klas „0”, Panią Agnieszkę Malach.
 4. W czasie zebrań klas 1-6  wpłaty na Radę Rodziców będzie zbierał skarbnik Edyta Zaręba, wymiennie z Przewodniczącą Moniką Gawdzik.
 5. Prośba dyrekcji o zmianę załącznika do głosowania w czasie wyborów do rad klasowych.
 6. Prośba dyrekcji o wyznaczenie dwóch osób do  komisji przy Urzędzie Miasta. Wybrano przedstawicieli klas szóstych Panią Joannę Grula i Panią Edytę Smolińską-Cieśla.
 7.  Zaproponowane przez Dyrekcję dni wolne od zajęć :31-10-2016, 02-05-2017, 16-06-2017. W tych dniach świetlica szkolna będzie czynna.  Zaopiniowano pozytywnie.
 8. Dyrekcja przedstawiła  rozkład zajęć pozalekcyjnych, zajęcia zostały ustalone przez Radę Pedagogiczną. Tabele  będą dostępne na stronie szkoły.
 9. Uchwała  Nr 4 /2016/2017

Zatwierdzono Szkolny Program Profilaktyki
Zatwierdzono Szkolny Program Wychowawczy

 1. Pani Edyta Zaręba Przedstawiła sprawozdanie z działalności i budżet Rady Rodziców za zeszły rok.
 2. Podjęto 4 uchwały.
 3. Ustalono termin następnego spotkania na 12-10-2016 godz. 18.30.
 4. Odczytano sprawozdanie z zebrania. Nikt nie zgłosił uwag.

Sporządził Sekretarz
Agnieszka Ciszewicz-Dąbkowska