KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna

22 grudnia 2018r. – 1 stycznia 2019r.

Ferie zimowe

28 stycznia – 10 lutego 2019r.

Egzamin ósmoklasisty

15 – 17 kwietnia 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23 kwietnia 2019r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019r.

Ferie letnie

 24 czerwca – 31 sierpnia 2019r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczo-wychowawczych w r.szk. 2018/2019

Propozycja:

2 listopada 2018 roku (piątek)

15-17 kwietnia 2019 (poniedziałek-środa)

2 maja 2019 roku (czwartek)

Dni ustawowo wolne od pracy w roku szkolnym 2018/2019

1 listopada 2018 roku (czwartek)

1 i 3 maja 2019 roku (środa i piątek)

20 czerwca 2019 roku (czwartek)