Skrócone zajęcia

INFORMACJA O SKRÓCONYCH LEKCJACH Z POWODU UPAŁÓW

W dniach 12, 13, 14 czerwca 2019 roku z powodu upałów zajęcia lekcyjne począwszy od pierwszej lekcji będą trwać 30 minut i odbędą się według poniższego harmonogramu:

          Lekcje    Godzina
               1      8.00 – 8.30
               2      8.35 – 9.05
               3      9.10 – 9.40
               4      9.45 – 10.15
               5    10.20 – 10.50
               6    10.55 – 11.25
   Przerwa obiadowa 20 minut
               7    11.45 – 12.15
               8    12.20 – 12.50

Świetlica i oddziały przedszkolne pracują bez zmian. Wychowawcy klas I – III opiekują się dziećmi do czasu,  w którym kończyłyby  lekcje  przed zmianą godzin – dotyczy dzieci, któr7e chodzą do świetlicy, pozostałe idą  do domu.