Trening w słuchawkach Forbrain

Od października 2017 roku nasi uczniowie mogą korzystać z nowej formy stymulacji za  pomocą słuchawek Forbrain.

Słuchawki z mikrofonem FORBRAIN® mają wielofunkcyjne zastosowanie. Urządzenie to wykorzystywane jest podczas zajęć logopedycznych, terapii pedagogicznej oraz terapii SI. Uczniowie używają słuchawek podczas głośnego czytania, recytacji, ćwiczeń artykulacji i spontanicznej rozmowy po kilkanaście minut dziennie przez kilka tygodni, co działa jak trening słuchowo-głosowy.

 

 

Filtr dynamiczny zastosowany w tym urządzeniu koryguje dźwięk głosu i natychmiast przekazuje go z powrotem do nas przez przewodnictwo kostne, czyli za pomocą drgań kości czaszki z przodu, tuż przy uchu. Przewodnictwo kostne pozwala słyszeć swój własny głos w bardzo wyraźny i naturalny sposób. Takie przekazywanie dźwięku działa 10 razy szybciej niż przekaz drogą powietrzną, a jego jakość jest dużo wyższa.
Ze względu na wzmocnione przewodzenie dźwięku drogą kostną oraz efekt sprzężenia zwrotnego trening w słuchawkach doskonale stymuluje:

  • słuch i nadają się  do pracy logopedycznej – wzmacniana jest autokontrola i artykulacja, spowalniane jest tempo mówienia niezbędne w terapii jąkania, poprawia się płynność mowy
  • układ przedsionkowy  u dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz SI Forbrain oddziałuje jednocześnie na wszystkie elementy słuchowo-głosowego sprzężenia zwotnego i zapewnia układowi nerwowemu doskonały trening sensoryczny.
  • Ze względu na przewodzenie kostne, które reguluje pracę układu autonomicznego i wpływa na poziom pobudzenia mózgu – nadaje się dla osób nadpobudliwych
  • Ze względu na przewodzenie kostne i mechanizm sprzężenia zwrotnego – zalecane jest dla osób z problemami z koncentracją uwagi i pamięcią.
  • Ze względu na w/w mechanizmy – wskazane jest dla dzieci z dysleksją gdyż poprawia umiejętność czytania i pisania

 

Informacje na temat słuchawek i ich zastosowania zaczerpnięto ze strony www.forbrain.com

 

Podziękowanie Radzie Rodziców

Po raz kolejny bardzo serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za ogromne wsparcie finansowe. W październiku  2017 po konsultacji z terapeutami Rada Rodziców wyposażyła gabinety w 4 pary słuchawek  Forbrain. Zakupiony sprzęt wykorzystujemy podczas zajęć logopedycznych, terapii pedagogicznej oraz terapii SI. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu rodziców nasi uczniowie mogą korzystać z coraz szerszej oferty pomocy psychologiczno-pedagogicznej.