Szkolny Klub Mediacji

MEDIACJE
Co to jest mediacja?
Mediacja to alternatywny sposób rozwiązywania sporów czy konfliktów, próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania. Mediacje są dobrowolne, prowadzone przy udziale osoby trzeciej – mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga dojść do porozumienia.
Rodzaje mediacji.
Mediacje dotyczą różnych sfer życia i dzielimy je na:

 • rodzinne
 • gospodarcze
 • pracownicze
 • karne
 • cywilne
 • szkolne, oświatowe i rówieśnicze

  Jak przebiegają mediacje?
 • Pierwszym etapem mediacji są indywidualne spotkania mediatora osobno z każdą ze skonfliktowanych stron w celu omówienia zasad i reguł całego procesu, celu i korzyści, ustalenia przedmiotu sporu, punktu widzenia stron, ich oczekiwań, potrzeb i warunków rozwiązania konfliktu.
 • Kolejny etap to wspólne spotkania obu stron z udziałem mediatora lub za jego pośrednictwem, w tym także on-line.
 • Mediacje kończą się podpisaniem ugody, która ma moc prawną (jest zatwierdzana przez sąd).

Jaką rolę odgrywa mediator?

Mediator jest osobą fachowo przygotowaną, bezstronną, neutralną (nie narzuca, nie sugeruje), niezależną, umiejętnie budującą atmosferę koncentracji na problemie, zrozumieniu wspólnych interesów. Mediator zarządza rozmowami, wspiera w kierunku wypracowania ugody. Pomaga przełamać bariery blokujące porozumienie. Traktuje strony równorzędnie.
Szkoła jest środowiskiem, w którym także pojawiają się konflikty. Tradycyjnie są one rozstrzygane przez autorytety (nauczyciel, wychowawca, dyrektor, pedagog/psycholog szkolny). Mediacje natomiast wzbogacają umiejętność radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi, wzmacniają podmiotowość, szacunek do drugiego człowieka. Ich zaletą jest konstruktywny dialog, współpraca, wspólne szukanie rozwiązań, świadome podjęcie odpowiedzialności za wypracowane porozumienie. Sprzyjają budowaniu relacji nawet w sytuacji sporu. Pozwalają na zakończenie konfliktu bez sięgania po środki prawne (policja, sąd, Rzecznik Praw Dziecka, organ prowadzący, nadzorujący szkołę).

Więcej informacji na temat mediacji rówieśniczych:

https://mediator.org.pl/o-mediacji/mediacje-rowniesnicze/

Opracowano na podstawie:

www.gov.pl

www.mediator.org.pl

„Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych palcówkach oświatowych” (Rzecznik Praw Dziecka) www.legnica.sr.gov.pl

 

 


Regulamin SKM

Podstawowe informacje na temat mediacji:

Po co szkole mediacja

Słowniczek

Sprawy do mediacji

Zalety mediacji

Zasady mediacji

Materiały dla rodziców:

Prezentacja dla rodziców KOMUNIKACJA

Prezentacja dla rodziców KONFLIKT

Prezentacja dla rodziców WYRAŻANIE POTRZEB I EMOCJI

12 czerwca Szkolny Klub Mediacj

Na ostatnich w tym roku szkolnym zajęciach podsumowaliśmy naszą wiedzę i umiejętności mediacyjne – był quiz i kolejna symulacja rozwiązania sporu uczniowskiego. Na dalsze spotkania czekamy do września a wszystkim życzymy wakacji bez konfliktów, a jeżeli nawet takie się pojawią – jesteśmy przygotowani 😀

22 maja – kolejna porcja solidnego treningu mediacyjnego. Ćwiczyliśmy rozwiązywanie trudnych sytuacji, które uczniowie znają ze swojego codziennego szkolnego i pozaszkolnego życia.

8 maja – Szkolny Klub Mediacji

W ramach szkolenia ćwiczyliśmy mediację w celu rozwiązania sporu między dwiema uczennicami. Konflikt dotyczył ściągania przez jedną z nich na sprawdzianie. Sprawę do mediacji skierował nauczyciel, mediator przedstawił zasady, cel i przebieg rozmowy, wspierał komunikację i dążenie do porozumienia, a co najważniejsze obie strony znalazły dobre dla nich rozwiązanie, co potwierdza podpisana ugoda. Gratulujemy! 🙂