REKRUTACJA

Zgłoszenie do klasy 1_2023_2024 SP1

KONTYNUACJA I REKRUTACJA DO MIEJSKICH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ZIELONCE_15_03_2024

Rekrutacja elektroniczna:
logowanie do systemu dostępne na stronie internetowej:  zielonka.rekrutacje.edu.pl

  • Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci (urodzonych w latach 2018 – 2021), które jeszcze nie uczęszczają do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w Zielonce:

https://zielonka.pl/aktualnosc-6621-rekrutacja_do_przedszkoli_i_oddzialow.html

KONTYNUACJA UCZĘSZCZANIA DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA

https://zielonka.pl/aktualnosc-6622-kontynuacja_wychowania_przedszkolnego.html

REKRUTACJA DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  • Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które od nowego roku szkolnego (2024/2025) będą uczęszczały do klasy I w szkole podstawowej W REJONIE

https://zielonka.pl/aktualnosc-6623-zapisy_do_i_klasy_szkoly_podstawowej.html

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które od nowego roku szkolnego (2024/2025) będą uczęszczały do klasy I w szkole podstawowej SPOZA REJONU

https://zielonka.pl/aktualnosc-6624-rekrutacja_dzieci_do_i_klasy_szkoly.html

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy 1 i 0_23_24