Rada pedagogiczna

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
im. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE
rok szkolny 2022/2023
Urszula Wysocka – dyrektor szkoły
Mieczysław Pałka– wicedyrektor szkoły

Lp.   Nazwisko i imię   Przedmiot
1   Bartkowska Iwona psycholog
2.   Błońska Elżbieta logopeda, integracja sensoryczna
3.   Brzyska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna
4.   Chacińska Alicja wychowanie przedszkolne
5.   Chaim Bernadeta, s. Bernadetta religia
6.   Chaniewska Joanna nauczyciel wspomagający
7.   Cholewska-Zientek Anna biblioteka, historia
8.   Frąckowiak Marianna technika
9.   Fuśnik Hanna edukacja wczesnoszkolna, matematyka
10.   Gajewska Wioletta edukacja wczesnoszkolna
11.   Galicka  Aneta nauczyciel wspomagający
12.   Gardzińska Anna edukacja wczesnoszkolna
13.   Gawerek Monika język polski, etyka
14.   Glinka-Chłopicka Małgorzata wychowanie przedszkolne
15.   Habaj Barbara muzyka, plastyka
16.   Hetnar Grzegorz matematyka, informatyka
17.   Hetnar Joanna nauczyciel wspomagający
18.   Jabłońska Elżbieta świetlica
19.   Jusińska Bożena nauczyciel wspomagający
20.   Karwowska Ewa edukacja wczesnoszkolna
21.   Kielak Katarzyna biblioteka
22.   Kołakowska Żaneta świetlica
23.   Kudełka Magdalena język angielski
24.   Kurowska-Polakowska Aleksandra nauczyciel wspomagający
25.   Kuszczyk Tomasz język hiszpański
26.   Laszuk Joanna przyroda, biologia, geografia
27.   Leśnikowska Karolina wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
28.   Łach Marta terapia pedagogiczna
29.   Łopatowska Karolina świetlica
30.   Mieszkalski Remigiusz fizyka
31.   Olszewska Aneta matematyka, informatyka
32.   Ostrowska Małgorzata nauczyciel wspomagający
33.   Pałka Mieczysław wychowanie fizyczne
34.   Pietrucha Agata edukacja wczesnoszkolna
35.   Piwowarczyk Agata wychowanie fizyczne
36.  Pytlewska Michalina świetlica, doradztwo zawodowe
37.   Rudzik Klaudia nauczyciel wspomagający
38.   Rzeczkowska Angelika język polski
39.   Sawicka Izabela wychowanie fizyczne
40.   Szczepanik Marta pedagog szkolny
41.   Włostowska Anna świetlica
42.   Wojno Katarzyna pedagog szkolny
43.   Wrzosek Monika wychowanie przedszkolne
44.  Wysocka Urszula historia
45.   Zaburko Anna nauczyciel wspomagający
46.   Zasada Agnieszka chemia
47.   Zgódka Dorota religia,  wychowanie do życia w rodzinie
48.   Żak Kamila język angielski

PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW  I  SAL

KLASA IMIĘ I NAZWISKO SALA
 Oddział
    przed. A i B
  Monika Wrzosek
  Małgorzata Glinka-Chłopicka; 
51 i 52
1a    Hanna Fuśnik 4
1b   Agata Pietrucha 5
2a   Wioletta Gajewska 9
2b    Agnieszka Brzyska 7
3a    Ewa Karwowska 2
3b    Anna Gardzińska 1
4a    Kamila Żak 43
4b    Magdalena Kudełka 40
5a   Agata Piwowarczyk 22
5b    Izabela Michalska 3
6a   Aneta Olszewska 20
6b    Monika Gawerek 21
7a    Joanna Laszuk 18
7b   Angelika Rzeczkowska 26
8a   Anna Cholewska-Zientek 10
8b   Grzegorz Hetnar 42
8c   Marianna Frąckowiak  24