Rada pedagogiczna

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
im. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE
rok szkolny 2021/2022
Urszula Wysocka – dyrektor szkoły
Mieczysław Pałka– wicedyrektor szkoły

Lp.   Nazwisko i imię   Przedmiot
1   Bartkowska Iwona psycholog
2.   Błońska Elżbieta logopeda, integracja sensoryczna
3.   Bodjańska Sylwia edukacja dla bezpieczeństwa
4.   Brzezińska Kamila nauczyciel wspomagający
5.   Brzyska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna
6.   Chacińska Alicja wychowanie przedszkolne
7.   Chaniewska Joanna nauczyciel wspomagający
8.   Cholewska-Zientek Anna biblioteka, historia
9.   Dąbrowska Aleksandra edukacja przedszkolna
10.   Frąckowiak Marianna matematyka, technika
11.   Fuśnik Hanna edukacja wczesnoszkolna, matematyka
12.   Gajewska Wioletta edukacja wczesnoszkolna
13.   Galicka  Aneta nauczyciel wspomagający
14.   Gardzińska Anna edukacja wczesnoszkolna
15.   Gawerek Monika język polski, historia, etyka
16.   Glinka-Chłopicka Małgorzata wychowanie przedszkolne
17.   Habaj Barbara muzyka, plastyka
18.   Hetnar Grzegorz matematyka, informatyka
19.   Hetnar Joanna nauczyciel wspomagający
20.   Jabłońska Elżbieta świetlica
21.   Jusińska Bożena nauczyciel wspomagający
22.   Karwowska Ewa edukacja wczesnoszkolna
23.   Kielak Katarzyna biblioteka
24.   Kołakowska Żaneta świetlica
25.   Kudełka Magdalena język angielski, wiedza o społeczeństwie
26.   Kurowska-Polakowska Aleksandra nauczyciel wspomagający
27.   Kuszczyk Tomasz język hiszpański
28.   Laszuk Joanna przyroda, biologia, geografia
29.   Łach Marta terapia pedagogiczna
30.   Łopatowska Karolina świetlica
31.   Łukawiecka Karolina, s. Karola religia
32.   Michalska Izabela wychowanie fizyczne
33.   Mieszkalski Remigiusz fizyka
34.   Olszewska Aneta matematyka, informatyka
35.   Osowska Justyna język angielski
36.   Ostrowska Małgorzata nauczyciel wspomagający
37.   Pałka Mieczysław wychowanie fizyczne
38.   Pietrucha Agata edukacja wczesnoszkolna
39.   Piwowarczyk Agata wychowanie fizyczne
40.   Pytlewska Michalina świetlica, doradztwo zawodowe
41.   Rzeczkowska Angelika język polski
42.   Tarapata Bożena matematyka
43.   Wojno Katarzyna pedagog szkolny
44.   Wrzosek Monika wychowanie przedszkolne
45.   Wysocka Urszula historia
46.   Zaburko Anna nauczyciel wspomagający
47.   Zasada Agnieszka chemia
48.   Zgódka Dorota religia,  wychowanie do życia w rodzinie
49.   Żak Kamila język angielski

PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW  I  SAL

KLASA IMIĘ I NAZWISKO SALA
 Oddział
    przed. A i B
  Monika Wrzosek
  Małgorzata Glinka-Chłopicka; 
51 i 52
1a   Wioletta Gajewska 9
1b   Agnieszka Brzyska 7
2a   Ewa Karwowska  2
2b   Anna Gardzińska 1
3a    Hanna Fuśnik 4
3b    Agata Pietrucha 5
4a   Agata Piwowarczyk  22
4b   Izabela Michalska  3
5a   Aneta Olszewska 43
5b   Monika Gawerek 21
6a   Joanna Laszuk 18
6b   Angelika Rzeczkowska 26
7a   Anna Cholewska-Zientek 10
7b   Justyna Osowska 42
7c   Marianna Frąckowiak 24
8a   Mieczysław Pałka 20
8b   Magdalena Kudełka 40