Rada pedagogiczna

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
im. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE
rok szkolny 2019/2020
Urszula Wysocka – dyrektor szkoły
Mieczysław Pałka– wicedyrektor szkoły
Rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonce 2019/2020

Lp.   Nazwisko i imię   Przedmiot
1.   Biała Agata   logopeda
2.   Błońska Elżbieta   logopeda, integracja sensoryczna
3.   Bodjańska Sylwia   edukacja dla bezpieczeństwa
4.   Brzyska Agnieszka   edukacja wczesnoszkolna
5.   Chaniewska Joanna   nauczyciel wspomagający
6.   Cholewska-Zientek Anna   biblioteka, historia, historia i społeczeństwo
7.   Dąbrowska Aleksandra   wychowanie przedszkolne
8.   Frąckowiak Marianna   matematyka, technika, informatyka
9.   Fuśnik Hanna   edukacja wczesnoszkolna, matematyka
10.   Gajewska Wioletta   edukacja wczesnoszkolna
11.   Galicka  Aneta   nauczyciel wspomagający
12.   Gardzińska Anna   wychowanie przedszkolne
13.   Gawerek Monika   język polski, historia, etyka
14.   Glinka-Chłopicka Małgorzata   wychowanie przedszkolne
15.   Gryz Renata   edukacja wczesnoszkolna
16.   Habaj Barbara   muzyka, plastyka
17.   Jabłońska Elżbieta   świetlica
18.   Karwowska Ewa   edukacja wczesnoszkolna
19.   Kielak Katarzyna   biblioteka
20.   Kudełka Magdalena   język angielski, wiedza o społeczeństwie
21.   Kurowska-Polakowska Aleksandra   nauczyciel wspomagający
22.   Kuszczyk Tomasz   język hiszpański
23.   Laszuk Joanna   przyroda, biologia, geografia
24.   Libuda Justyna   język angielski
25.   Łach Marta   terapia pedagogiczna
26.   Łukawiecka Karolina, s. Karola   religia
27.   Michalska Izabela   wychowanie fizyczne
28.   Mieszkalski Remigiusz   fizyka
29.   Olszewska Aneta   matematyka, informatyka
30.   Ostrowska Małgorzata   nauczyciel wspomagający
31.   Pałka Mieczysław   wychowanie fizyczne
32.   Pietrucha Agata   edukacja wczesnoszkolna
33.   Piwowarczyk Agata   wychowanie fizyczne
34.   Rejman Zofia   świetlica
35.   Rzeczkowska Angelika   język polski
36.   Stachura Ewa   język angielski
37.   Świder Alicja   psycholog terapeuta
38.   Tarapata Bożena   matematyka
39.   Wojno Katarzyna   pedagog szkolny
40.   Wołujewicz Dorota   świetlica
41.   Wysocka Urszula   historia
42.   Zaburko Anna   nauczyciel wspomagający
43.   Zalewa Agnieszka   psycholog, doradztwo zawodowe
44.   Zasada Agnieszka   chemia
45.   Zgódka Dorota   religia,  wychowanie do życia w rodzinie
46.   Żyto-Sitkiewicz Danuta   psycholog

PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW  I  SAL

KLASA IMIĘ I NAZWISKO SALA
 Oddział
    przed. A i B
Aleksandra Dąbrowska; Anna Gardzińska, 
Małgorzata Glinka-Chłopicka; 
51 i 52
1a Hanna Fuśnik 4
1b Agata Pietrucha 5
2a Wioletta Gajewska 9
2b Agnieszka Brzyska 7
3a Renata Gryz 1
3b Ewa Karwowska 2
4a Joanna Laszuk 18
4b Angelika Rzeczkowska 26
5a Anna Cholewska-Zientek 10
5b Justyna Libuda 42
5c Marianna Frąckowiak 20
6a Mieczysław Pałka 43
6b Magdalena Kudełka 40
7a Agata Piwowarczyk 24
7b Izabela Michalska 22
8a Angelika Rzeczkowska 26
8b Monika Gawerek 21