Rada pedagogiczna

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
im. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE
rok szkolny 2023/2024
Urszula Wysocka – dyrektor szkoły
Mieczysław Pałka– wicedyrektor szkoły

Lp.   Nazwisko i imię   Przedmiot
1   Bartkowska Iwona psycholog
2.   Błońska Elżbieta logopeda, integracja sensoryczna
3.   Brzyska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna
4.   Chacińska Alicja wychowanie przedszkolne
5.   Chaim Bernadeta, s. Bernadetta religia
6.   Chaniewska Joanna nauczyciel wspomagający
7.   Cholewska-Zientek Anna biblioteka, historia
8.   Frąckowiak Marianna technika
9.   Fuśnik Hanna edukacja wczesnoszkolna, matematyka
10.   Gajewska Wioletta edukacja wczesnoszkolna
11.   Galicka  Aneta nauczyciel wspomagający
12.   Gardzińska Anna edukacja wczesnoszkolna
13.   Gawerek Monika język polski, etyka
14.   Glinka-Chłopicka Małgorzata wychowanie przedszkolne
15.   Habaj Barbara muzyka, plastyka
16.   Hetnar Grzegorz matematyka, informatyka
17.   Hetnar Joanna nauczyciel wspomagający
18.   Jabłońska Elżbieta świetlica
19.   Jusińska Bożena nauczyciel wspomagający
20.   Karwowska Ewa edukacja wczesnoszkolna
21   Kędzińska Marzena język angielski
22.   Kielak Katarzyna biblioteka
23.   Kołakowska Żaneta świetlica
24.   Kudełka Magdalena język angielski
25.   Kurowska-Polakowska Aleksandra nauczyciel wspomagający
26.   Kuszczyk Tomasz język hiszpański
27.   Laszuk Joanna przyroda, biologia, geografia
28.   Łach Marta terapia pedagogiczna
29.   Łopatowska Karolina świetlica
30.   Mieszkalski Remigiusz fizyka
31.   Olszewska Aneta matematyka, informatyka
32.   Ostrowska Małgorzata nauczyciel wspomagający, pedagog szkolny
33.   Pałka Mieczysław wychowanie fizyczne
34.   Pietrucha Agata edukacja wczesnoszkolna
35.   Piwowarczyk Agata wychowanie fizyczne
36.  Pytlewska Michalina świetlica, doradztwo zawodowe
37.   Rudzik Klaudia nauczyciel wspomagający
38.   Rzeczkowska Angelika język polski
39.   Sawicka Izabela wychowanie fizyczne, technika,  edukacja dla bezpieczeństwa
40.   Włostowska Anna świetlica
41.   Wojno Katarzyna pedagog szkolny
42.   Wrzosek Monika wychowanie przedszkolne
43.   Wysocka Marta wiedza o społeczeństwie
44.  Wysocka Urszula historia
45.   Zaburko Anna nauczyciel wspomagający
46.   Zasada Agnieszka chemia
47.   Zgódka Dorota religia,  wychowanie do życia w rodzinie

PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW  I  SAL
KLASA IMIĘ I NAZWISKO SALA
 Oddział
    przed. A i B
  Monika Wrzosek
  Małgorzata Glinka-Chłopicka; 
51 i 52
1a   Ewa Karwowska  2
1b   Anna Gardzińska 1
2a   Hanna Fuśnik 4
2b   Agata Pietrucha 5
3a   Wioletta Gajewska  9
3b   Agnieszka Brzyska 7
4a   Małgorzata Ostrowska 43
4b   Anna Cholewska-Zientek 10
5a   Kędzińska Marzena 22
5b   Magdalena Kudełka  40
6a   Agata Piwowarczyk  24
6b   Izabela Michalska 22
7a   Aneta Olszewska 20
7b   Monika Gawerek 21
8a   Joanna Laszuk 18
8b   Angelika Rzeczkowska 26