O diagnozie i pomocy – zajęcia specjalistyczne

Rodzicu, zapraszamy do pedagoga lub psychologa szkolnego, gdy: 

  • niepokoi Cię zachowanie dziecka
  • zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
  • chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
  • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
  • masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
  • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

Diagnoza psychologiczno-pedgogiczna

Jednym z podstawowych zadań zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych uczniów oraz ich indywidualnych potrzeb rozwojowych.

Wśród uczniów grupy przedszkolnej, podczas badań sondażowych  prowadzona jest ocena dojrzałości szkolnej obejmująca funkcjonowanie analizatorów, lateralizacji i uwagi oraz diagnoza logopedyczna.

U uczniów realizujących I etap edukacyjny diagnozujemy ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu (profilaktyka dysleksji).

Rozpoznanie obejmuje:
-psychologiczne badanie diagnostyczne dotyczące funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych
-przesiewowe badania logopedyczne oraz diagnoza logopedyczna
-analiza poziomu wiadomości i umiejętności
-ocena predyspozycji i uzdolnień ucznia