O SZKOLE

1918 rok to nie tylko czas rozpadu Austro-Węgier, upadku II Rzeszy niemieckiej i pogrążenia się Rosji w mrokach bolszewickiej rewolucji, ale przede wszystkim to czas wskrzeszania Polski po 123 latach niebytu. Z tym to okresem naszych dziejów, czasem odrodzenia naszej państwowości i towarzyszącemu tym wydarzeniom entuzjazmem zaangażowaniem, poświęceniem ludzi na rzecz Niepodległej Polski nierozerwalnie związywały się losy naszego miasta, naszej szkoły. Jak łatwo można stwierdzić na podstawie istniejących źródeł dzieje szkoły w Zielonce sięgają 1918 roku i wywodzą się z tzw. „Kompletów” prowadzonych z pobudek patriotycznych w ramach prac społecznych przez najbardziej światłych mieszkańców tej osady. Wraz z odzyskaniem niepodległości, z potrzeby chwili podjęto z powodzeniem próbę powołania placówki oświatowej. Istniejące „komplety” przekształcono w szkołę. Pierwszą siedzibą jej stało się z inicjatywy kpt. Wacława Olbrychta część jego prywatnego domu, dziś już nie istniejącego przy ul. Mickiewicza 3.