Konkursy

Rok szkolny 2023/2024

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny 7-8


Konkurs plastyczny Logo STREFY CISZY w bibliotece szkolnej

Zapraszamy uczniów klas piątych do udziału w konkursie plastycznym.
Tematem jest projekt logo STREFY CISZY (STREFY CICHEGO CZYTANIA) w bibliotece szkolnej.
Technika wykonania pracy dowolna – od tradycyjnych technik plastycznych po projekty komputerowe. Mile widziana prostota, graficzna, łatwa do rozpoznania forma, krótkie, nawiązujące do tematu hasło.
Kryteria oceniania to: samodzielność, oryginalność, czytelność znaku oraz estetyka.

Prace indywidualne można składać do 3 czerwca 2024 roku w bibliotece szkolnej bądź przesłać na adres mailowy: biblioteka@sp1zielonka.pl

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14 czerwca 2024 roku.

Przewidziana nagroda!


Konkursu dla dzieci i uczniów, konkurs organizowany przez PWIK Zielonka.

https://www.zielonka.pl/aktualnosc-6723-konkurs_dla_dzieci_jak_oszczedzam_wode.html

XXI Konkurs „Cyprian Norwid-Poeta Naszej Ziemi” – pismo – XXI Konkurs Poetycki 

Regulamin XXI Konkursu Poetyckiego

„WIELKANOCNA EKO – OZDOBA”  Regulamin konkursu

Zaproszenie IX edycja_szachy

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY – „Nasz Bolesław Prus”

Zgłoszenie – plakat

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy – Nasz Bolesław Prus

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

KONKURS – DZIEŃ LICZBY π

I – Recytacja / pisanie z pamięci wartości liczby π.
II – Napisanie Pi-ematu lub innego wiersza o liczbie π.

I.1.      W poniedziałek poprzedzający dzień liczby π, który przypada na 14 marca, uczniowie klas IV-VIII na ustalonej godzinie lekcyjnej piszą z pamięci wartość liczby π.

            Czas trwania pierwszego etapu 10 minut. Prace sprawdzane są do pierwszego błędu.

I.2.      Trzy pierwsze miejsca nagrodzone są oceną z matematyki:

I – celujący
II – bardzo dobry
III – bardzo dobry

I.3.      Do drugiego etapu przechodzą uczniowie, którzy zdobyli pierwsze miejsce w każdej z   klas.

I.4.      Drugi etap odbędzie się w dniu 14 marca na ustalonej godzinie lekcyjnej. Czas trwania drugiego etapu 10 minut. Prace sprawdzane są do pierwszego błędu.

II.1.     Chętni uczniowie mają do wyboru napisać Pi-emat czyli wiersz, w którym liczba liter w             kolejnych wyrazach odpowiada kolejnym cyfrom w ciągu rozwinięcia dziesiętnego liczby π, lub inny dowolny wiersz dotyczący liczby π.

II.2.     Wiersz musi być napisany samodzielnie, nie może być dotąd nigdzie publikowany. Wiersz należy dostarczyć do szkoły do dnia 1 marca 2024.

II.3.     Komisja wyłoni trzy najlepsze prace, które zostaną nagrodzone ocenami z języka polskiego. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 14 marca.

II.4.     Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na szkolnym korytarzu na gazetkach ściennych, a nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły.

Zwycięzcy każdej kategorii otrzymają nagrody.

Zachęcamy do udziału również uczniów klas I – III

 

 CZYTELNICZE WYZWANIE„Przeczytam tyle książek, ile mam wzrostu!”

REGULAMIN – Wyzwanie – Przeczytam tyle książek, ile mam wzrostu

Załącznik do Regulaminu – Tabela do narysowania w zeszycie wyzwania

 

Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu

Regulamin Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2024r.

Załącznik nr 1_Zgłoszenie uczestnictwa w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu_etap powiatowy

Załącznik nr 3_Zgoda rodzica i opiekuna prawnego na udział dziecka (002)

Załącznik nr 4_ Zgoda osoby pełnoletniej