Klasa 4a

Kliknij żeby wrócić do listy klas

Historia

27.03
Kończymy temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja (podręcznik str. 169-173). Przeczytajcie podrozdziały o konfederacji targowickiej i drugim rozbiorze Polski. Pisemnie, w zeszycie proszę odpowiedzieć na pytanie 3 ze Sprawdź się (str.173) oraz w kilku zdaniach opisać drugi rozbiór Polski (data, przyczyny, skutki, zaborcy)

Plastyka        23 marca

Malowanie barwną plamą. Proszę o wykonanie pracy pt. „Zwiastuny wiosny”. Kartka A4, farby plakatowe lub akwarelowe, kompozycja otwarta  (czyli taki układ elementów plastycznych na pracy, który sugeruje, że coś znajduje się poza ramą obrazu, że można coś jeszcze domalować). Fotografie lub skany wykonanych prac proszę przesyłać na maila: cholewska2@gmail.com

Religia    Zadanie na najbliższy tydzień

Przygotuj lapbooka o Wielkim Poście. Zbierz informacje o: nabożeństwach wielkopostnych, czasie trwania tego okresu, szczególnych dniach Wielkiego Postu (Środa Popielcowa, Wielki Tydzień…), widocznych znakach w kościele, w liturgii, I.t.p. Prace zbiorę już w szkole.

Język angielski

Brainy kl_4_Worksheets_Unit_6_lesson_2