ZEBRANIA

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2019/2020

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2019/2020
wstępne spotkanie informacyjne
z wychowawcą:

– system oceniania,
– programy i wymagania z przedmiotów,
– wybory do Rady Oddziałowej,
10 września 2019
– wtorek
 kl. 0 – 4, godz. 1730

 kl. 5 – 8, godz. 1830

zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
informacje o postępach w nauce i zachowaniu
5 listopada 2019
– wtorek
 kl. 1 – 4, godz. 1730

 kl. 5 – 8, godz. 1830

zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
informacje o postępach w nauce i zachowaniu

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY.

17 grudnia 2019
– wtorek
 kl. 1 – 4, godz. 1730

 kl. 5 – 8, godz. 1830

zebrania z rodzicami

spotkanie z wychowawcą, informacja
o wynikach klasyfikacji śródrocznej

28 stycznia 2020
–  wtorek
 kl. 1 – 4, godz. 1730

 kl. 5 – 8, godz. 1830

zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
informacyjne o postępach w nauce i zachowaniu
28 kwietnia 2020
– wtorek
 kl.1 – 4, godz. 1730

 kl.5 – 8, godz. 1830

zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
oceny przewidywane z zajęć edukacyjnych
i zachowania
2 czerwca 2020
– wtorek
 kl. 1 – 4 godz. 1730

 kl.5 – 8, godz. 1830