ZEBRANIA

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2022/2023
 wstępne spotkanie   informacyjne z wychowawcą:
 – system oceniania,
 – programy i wymagania z         przedmiotów,
 – wybory do Rady Oddziałowej,
 – informacja dotycząca organizacji pracy szkoły
 1 września 2022- czwartek  kl. 1 – 4, godz. 1730
 2 września 2022- piątek  kl. 5 – 8, godz. 1830

zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
 informacje o postępach w nauce i zachowaniu

 8  listopada 2022   –  wtorek
zmiana terminu
15 listopada 2022
 kl. 1 – 4, godz. 1730
 kl. 5 – 8, godz. 1830
 zebrania z rodzicami
 spotkanie z wychowawcą, informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej
 17 stycznia 2023   – wtorek  kl. 1 – 4, godz. 1730
 kl. 5 – 8, godz. 1830
 zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
 informacyjne o postępach w nauce i zachowaniu
 18 kwietnia 2023   – wtorek  kl. 1 – 4, godz. 1730
 kl. 5 – 8, godz. 1830
 zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
 oceny przewidywane z zajęć   edukacyjnych i zachowania
 5 czerwca 2023 –   poniedziałek  kl. 1 – 4 godz. 1730
 kl. 5 – 8, godz. 1830