RADA RODZICÓW

Składki na radę rodziców przyjmowane są  w dni zebrań z rodzicami u  skarbnika RR lub na konto RR Szkoły Podstawowej Nr 1  im. Bolesława Prusa, ul Staszica 56, 05-220 Zielonka
Składka roczna – 50 zł jednorazowo lub w dowolnych ratach, 50% w przypadku rodzeństwa. 

Konto RR: Bank Zachodni  WBK 60 1090 2590 0000 0001 3209 6524

rodzice.jedynki@gmail.com

REGULAMIN RADY RODZICÓW 

Szczegółowa lista przedstawicieli do Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Klasa Imię i nazwisko
0A  Mateusz Ruśniak
0B  Adam Kudełka
1A  Anita Bodo
1B  Anna Dąbkowska
2A  Ulyana Sharpe
2B  Paulina Wyszomirska
3A  Monika Dobrzyńska
3B  Jerzy Bołbat
4A  Edyta Zaręba
4B  Barbara Godlewska-Matusik
5A  Aneta Pasztaleniec
5B  Justyna Trębicka
6A  Karolina Rozbicka
6B  Konrad Jerzak Vel Dobosz
7A  Dorota Ufel
7B  Sylwia Kałuzińska
8A  Joanna Ostrowska
8B  Edyta Zaręba
8C  Monika Matczak

Skład Prezydium Rady Rodziców:
Przewodniczący – Konrad Jerzak Vel Dobosz
Zastępca przewodniczącego – Jerzy Bołbat
Skarbnik – Edyta Zaręba
Sekretarz – Dorota Ufel

Komisja Rewizyjna RR:
Sylwia Kałuzińska – Przewodnicząca Komisji
Barbara Godlewska-Matusik – Członek Komisji
Adam Kudełka – Członek Komisji