KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2022r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2022r. – 1 stycznia 2023r.

Ferie zimowe

13 lutego – 26 lutego 2023r.

 Egzamin ósmoklasisty

23 – 25 maja 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11 kwietnia 2023r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023r.

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2023r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczo – wychowawczych
w r. szk. 2022/2023 

31 października 2022 r. (poniedziałek)

2 maja 2023 r. (wtorek)

23 – 25 maja 2023 r. (wtorek-czwartek)

9 czerwca 2023 r. (piątek)

Dni ustawowo wolne od pracy w roku szkolnym 2022/2023

1 listopada 2022 roku (wtorek)

11 listopada 2022 roku (piątek)

6 stycznia 2023 roku (piątek)

1 i 3 maja 2023 roku (poniedziałek i środa)

8 czerwca 2023 roku (czwartek)