KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2021r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2021r. – 2 stycznia 2022r.

Ferie zimowe

31 stycznia – 13 lutego 2022r.

 Egzamin ósmoklasisty

24 – 26 maja 2022r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022r.

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2022r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczo – wychowawczych
w r. szk. 2021/2022 

12 listopada 2021 r. (piątek)

7 stycznia 2022 r. (piątek)

2 maja 2022 r. (poniedziałek)

24 – 26 maja 2022 r. (wtorek-czwartek)

17 czerwca 2022 r. (piątek)

Dni ustawowo wolne od pracy w roku szkolnym 2021/2022

1 listopada 2021 roku (poniedziałek)

11 listopada 2021 roku (czwartek)

6 stycznia 2022 roku (czwartek)

3 maja 2022 roku (wtorek)

16 czerwca 2022 roku (czwartek)