Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

  • do klasy 1 uczniowie spoza rejonu
  • do klasy „0” – dzieci z rocznika 2018

Termin 15.03.2024 – 28.03.2024

Rekrutacja elektroniczna:

logowanie do systemu dostępne na stronie internetowej: zielonka.rekrutacje.edu.pl

KONTYNUACJA I REKRUTACJA DO MIEJSKICH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ZIELONCE

Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z terminarzem, zasadami kontynuacji i rekrutacji do miejskich szkół i przedszkoli:

REKRUTACJA DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci (urodzonych w latach 2018 – 2021), które jeszcze nie uczęszczają do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w Zielonce:

https://zielonka.pl/aktualnosc-6621-rekrutacja_do_przedszkoli_i_oddzialow.html

KONTYNUACJA UCZĘSZCZANIA DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do miejskich przedszkoli (PROCEDURA KONTYNUACJI) 

https://zielonka.pl/aktualnosc-6622-kontynuacja_wychowania_przedszkolnego.html

REKRUTACJA DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  • Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które od nowego roku szkolnego (2024/2025) będą uczęszczały do klasy I w szkole podstawowej W REJONIE 

https://zielonka.pl/aktualnosc-6623-zapisy_do_i_klasy_szkoly_podstawowej.html

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które od nowego roku szkolnego (2024/2025) będą uczęszczały do klasy I w szkole podstawowej SPOZA REJONU 

https://zielonka.pl/aktualnosc-6624-rekrutacja_dzieci_do_i_klasy_szkoly.html