Dzień Języka Ojczystego

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego uczniowie II etapu edukacyjnego mieli niepowtarzalną okazję do wzięcia udziału w niezwykle kreatywnych i angażujących aktywnościach. Zorganizowane zostały dla nich gry: escape room „Tajemnice języka polskiego” oraz gra terenowa „Mam to na końcu języka”, które pozwoliły im na praktyczne wykorzystanie i utrwalenie wiedzy językowej w sposób zarówno edukacyjny, jak i niezwykle zabawny.

Podczas tych wydarzeń, młodzi entuzjaści języka polskiego zamienili się w detektywów i rozwiązywali zagadki, które nie tylko wymagały od nich kreatywności i twórczego myślenia, ale także krytycznego podejścia do dostępnych informacji. Aktywności te były doskonałą okazją do ćwiczenia kompetencji przyszłości 4K, takich jak komunikacja, kooperacja, kreatywność oraz krytyczne myślenie.

Kluczowym elementem tych gier było twórcze podejście do wykorzystania wiedzy językowej, wymagające od uczestników nie tylko oceny dostępnych informacji, ale także dzielenia się wiedzą, wymiany pomysłów i efektywnej komunikacji w grupie. To wszystko złożyło się na niezapomniane doświadczenie, które nie tylko wzmocniło ich umiejętności językowe, ale również pokazało, jak ważne jest współdziałanie i wspólne dążenie do celu.