8b w Urzędzie Miasta

Klasa 8b odwiedziła Urząd Miasta. Pogłębiliśmy wiedzę o samorządzie terytorialnym. Dziękujemy Panu Burmistrzowi i Pani sekretarz- Renacie Jóźwiak za wspaniałą lekcję wiedzy o społeczeństwie.