Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie na logo Szkolnego Klubu Mediacji. Technika wykonania dowolna – tradycyjne techniki plastyczne lub komputerowe. Mile widziana prosta, wyrazista, łatwa do rozpoznania forma – znak graficzny i ewentualne krótkie hasło nawiązujące do tematyki mediacji, jako sposobu rozwiązywania konfliktów. Oceniane będą: oryginalność, czytelność, powiązanie z tematyką, estetyka. Prace można składać do 15.03.2024 r. do p. 56 (psycholog).
Liczymy na Waszą kreatywność!
Przewidziane nagrody 🙂