Podsumowanie konkursu

Wczoraj podsumowaliśmy zorganizowany przez świetlicę szkolną konkurs plastyczny na najpiękniejsza ozdobę choinkową.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy zwycięzcom.