Warsztaty w 7a

W dniach 30.11, 01.12 i 04.12 w naszej szkole odbyły się rekomendowane warsztaty profilaktyczne Unplugged dla klasy VII a poprowadzone przez p. Mariusza Chajęckiego z Centrum Profilaktyki EKSPERT. Na zajęciach uczniowie poruszyli tematy związane z konformizmem, czynnikami ryzyka oraz wzmacniającymi w przypadku uzależnień, skutkami zażywania substancji psychoaktywnych. Ponadto poszerzyli swoją wiedzę na temat komunikacji, sygnalizowania swoich potrzeb oraz asertywności. W związku z tym, że zajęcia miały przede wszystkim formę pracy w grupach, sprzyjały również integracji.