Kiedy do specjalisty?

Celem ćwiczeń podczas terapii Integracji Sensorycznej jest m.in. doskonalenie reakcji posturalnych, czyli umiejętności właściwej stabilizacji i ułożenia ciała w ruchu, jak i w spoczynku. Dziecko, u którego obserwuje się trudności w tym zakresie, m.in. wydaje się nieskoordynowane, w jego ruchach brakuje płynności, nie potrafi przyjmować prawidłowej postawy ciała podczas aktywności, ma obniżone napięcie mięśniowe i problemy z utrzymaniem równowagi. W takich przypadkach należy umówić się na konsultację u terapeuty SI lub fizjoterapeuty.