Mediacje w szkole

Mediacje w szkole uczą skutecznej komunikacji, wyrażania potrzeb, radzenia sobie z emocjami, szacunku do innych, rozwiązywania problemów bez użycia przemocy. To dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązania między osobami w konflikcie w obecności bezstronnego mediatora. Mediatorem może być dorosły (mediator szkolny) lub  uczeń (mediator rówieśniczy) – wybierany spośród innych uczniów, cieszący się zaufaniem i odpowiednio przeszkolony. W ramach tworzonego w naszej szkole Klubu Mediacji przekazujemy uczniom wiedzę na temat mediacji, konfliktów, komunikacji oraz przygotowujemy się do wyboru mediatorów rówieśniczych.