Dzień znaczka pocztowego

Światowy Dzień Poczty, Znaczka Pocztowego oraz Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów

9 października przypada Światowy Dzień Poczty, Znaczka Pocztowego oraz Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów. Zerówki w na­wią­za­niu do te­go świę­ta przy­pomniały so­bie na czym po­le­ga pra­ca li­sto­no­sza, jak wy­glą­da dro­ga li­stu­/kart­ki pocz­to­wej od nadaw­cy do od­bior­cy i wspól­nie dowie­dzieli­śmy się co to wła­ści­wie jest ten zna­czek i do cze­go słu­ży?