Spotkanie z pielęgniarką i asystentką stomatologa w zerówkach

Nie znajdziesz lepszego
lekarstwa na zdrowie
niż woda i mydło:
– każdy ci to powie!

Spotkanie  z pielęgniarką miało na celu uświadomienie dzieciom jak ważna jest dbałość o zdrowie oraz w jaki sposób należy odpowiednio zachować zasady higieny osobistej.