Zmysły

„Chodzi o to, aby – jeśli to tylko możliwe – poznawać świat za pomocą zmysłów;
to, co słyszalne – słuchem,
posmakować – smakiem,
A jeśli coś można uchwycić jednocześnie kilkoma zmysłami,
Jan Amos Komeński

U człowieka wyróżnia się 5 zmysłów i każdy z nich odgrywa niesamowitą rolę w doświadczaniu otoczenia i w badaniu przyrody: w zerówkach poznaliśmy 4 z nich: zmysł węchu, wzroku, słuchu i dotyku.