Oddziały przedszkolne, tzw. zerówki, nie biorą udziału w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego i zaczynają zajęcia programowe z wychowawcą 1 września. Dzieci mogą przebywać w zerówce od 7.00 do 17.00. Prosimy, aby tego dnia dzieci zostały przyprowadzone w godz. 8.00 – 8.30 i w miarę możliwości wcześniej odebrane (od 13.00). Dzieci dostaną tego dnia pełne wyżywienie.