Lekcja techniki

Na lekcjach techniki dotyczących prądu elektrycznego uczniowie klas szóstych i eksperymentalnie uczniowie klas piątych budowali proste obwody elektryczne. W czasie pracy poznawali warunki jakie muszą być spełnione, by mógł „popłynąć prąd”. Uczniowie korzystali z zestawów pochodzących z „Laboratorium Przyszłości”.