„Plastyka smyka” w Zerówkach

Zakładka do książki może stać się nie tylko praktycznym przedmiotem codziennego użytku, lecz także niezwykłą pracą plastyczną pozwalającą dziecku wzmacniać swój warsztat artystyczny, twórczy i rozwijać umiejętności manualne. Do jej wykonania wystarczy użyć własnej wyobraźni i dowolnych materiałów. Jedyne, co może ograniczać w tym względzie – to inwencja twórcza, choć ta w przypadku dzieci czasami zdaje się nie mieć granic.