„Mały, wielki recytator-wiosna ach to Ty”

Dnia 28 kwietnia 2022r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 0.
Celem konkursu było:
• promowanie talentów recytatorskich,
• kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
W konkursie wzięło udział 5 recytatorów. Konkurs przebiegał w serdecznej i miłej atmosferze. Występom dzieci towarzyszyły wielkie emocje. Wybór laureatów był niełatwy, ponieważ wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom.
Wyłonieni zostali następujący zwycięzcy:
Alicja Wysocka
Natalia Dudzik
Anna Gryko
Mila Rostkowska
Marika Rostwkowska
Laureaci konkursu otrzymali nagrody i dyplomy. Wszystkim uczestnikom gratulujemy talentu artystycznego, dziękujemy za udział w konkursie i dzielenie się pięknem poezji.