Stypendium Marszałka

Zostać stypendystą „Mazowieckiego programu stypendialnego” to duże wyróżnienie i zaszczyt. Projekt ma na celu rozwijanie zdolności edukacyjnych uczniów o ponadprzeciętnym potencjale i motywowanie do dalszej nauki. Stypendystką tegorocznej edycji  została  Amelia Gołębiewska z 7c.  Amelia  realizuje Indywidualny Program Rozwoju, który wspiera jej uzdolnienia i zainteresowania. Stypendium ma charakter edukacyjny i może być przeznaczone na zakup m.in. sprzętu komputerowego, opłacenie udziału w zajęciach pozaszkolnych czy  kursach językowych.