„Od morza, aż do Tatr,
to Polska, to mój świat,
to, serca mego pieśń i skarb..”

10 listopada  w Zerówkach obchodziliśmy Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji wszystkie dzieci uroczyście świętowały ten wyjątkowy dla Nas – Polaków dzień. Działania miały na celu kształtowanie u dzieci miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz zapoznanie z symbolami narodowymi. Na zakończenie o 11:11 ubrani na galowo i z zachowaniem właściwej postawy odśpiewaliśmy hymn Polski „Mazurka Dąbrowskiego.